Stuban

De Nijmeegse Studenten Badminton Club Stuban, oftewel NSBC Stuban, is een studentensportvereniging voor en door Nijmeegse studenten. De club is opgericht op 30 september 1966 met als doel studenten de mogelijkheid te bieden om badminton op een gezellige en sportieve manier te kunnen beoefenen. Deze mentaliteit is nog steeds hetzelfde.

De vereniging heeft een stabiel ledenbestand van ruim 90 leden. Minstens 80% van onze leden volgen uiteenlopende studies aan de Radboud Universiteit of de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het aantal mannen en vrouwen is ongeveer gelijk.

Stuban biedt studenten die geïnteresseerd zijn in badminton de mogelijkheid deze sport wekelijks te beoefenen. Er wordt twee keer per week getraind, voor beginners één keer per week. Daarnaast kan er op vrijdagavond vrij gespeeld worden.

Stuban staat voor meer dan alleen badminton. Naast sportieve uitdagingen kunnen leden kennismaken met de gezellige Stubansfeer. Ontspannende- en inspannende activiteiten gaan bij Stuban namelijk hand in hand. Zo worden activiteiten georganiseerd als borrels, onderlinge toernooitjes, etentjes, deelname aan de Batavierenrace en het Stubanweekend.

Competitie

Al jaren is Stuban vertegenwoordigd in zowel de landelijke als de regionale competitie met acht teams. De vereniging is goed vertegenwoordigd in de verschillende speelniveaus. Een team bestaat meestal uit vier tot zes personen en de verhouding tussen man en vrouw is gelijk of allemaal van hetzelfde geslacht. Bijna de helft van onze leden neemt deel aan de competitie.

Accommodatie

De faciliteiten waarvan Stuban gebruik maakt, worden geboden door het Universitair Sport Centrum van de Radboud Universiteit. Het sportcentrum heeft een klantenbestand van ruim 18.000 sportkaarthouders waarvan zo’n 15.000 studenten en 3.000 particuliere- en bedrijfssporters. De trainingen op maandag- en woensdagavond, het vrijspelen op de vrijdagavond en de competitiewedstrijden op zondag worden hier gespeeld. Ook alle andere sportieve evenementen georganiseerd door ons worden hier gehouden.

Visie en missie

Stuban staat voor de bevordering van de algemene ontwikkeling in het algemeen en de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder. Dit willen wij bereiken door een vereniging te creeëren die open staat voor studenten waarin gezelligheid, zelfontplooiing en goede sportprestaties samenkomen en daarmee de basis vormen van Stuban.